Trainning kỹ năng tư vấn đầu tư!

Trainning kỹ năng tư vấn đầu tư!

Trainning kỹ năng tư vấn đầu tư!

Tư vấn khách đầu tư là sướng nhất vì khách có thể đầu tư không chỉ một, và sẽ là khách hàng thân thiết của bạn nhiều lần nếu làm tốt. Tuy vậy trách nhiệm của sale là rất lớn. Buộc phải có kiến thức, có kinh nghiệm và có tư duy về đầu tư, đặc biệt nhất là có đạo đức nghề nghiệp. Những chia sẽ, giúp đỡ dù ít cũng góp phần tạo nên một môi trường môi giới chuyên nghiệp và lành mạnh.

Để lại nhận xét của bạn
Lý Xuân Huy

Lý Xuân Huy